الکتروموتور TEFC

الکتروموتور معمولی

فروش اینترنتی انواع الکتروموتور:

الکتروموتور تک فاز و سه فاز

الکتروموتور 750، 1000، 1500 و 3000 دور

الکتروموتور پایه دار، فلنج دار و پایه و فلنج

لطفا جهت اطلاع از قیمت و مشخصات فنی و دریافت کاتالوگ الکتروموتور و همچنین قیمت روی دسته بندی مدنظر کلیک نمایید.

الکتروموتور الکتروژن 0.37 کیلووات 1500 دور سه فاز
قیمت محصول : 27,000,000 تومان
الکتروموتور الکتروژن 0.75 کیلووات 1500 دور سه فاز
قیمت محصول : 34,300,000 تومان
الکتروموتور الکتروژن 1.1 کیلووات 1500 دور سه فاز
قیمت محصول : 41,200,000 تومان
الکتروموتور الکتروژن 1.1 کیلووات 3000 دور سه فاز
قیمت محصول : 35,400,000 تومان
الکتروموتور الکتروژن 1.5 کیلووات 1500 دور
قیمت محصول : 46,800,000 تومان
الکتروموتور الکتروژن 1.5 کیلووات 3000 دور سه فاز
قیمت محصول : 45,000,000 تومان
الکتروموتور الکتروژن 1 کیلووات 1500 دور سه فاز
قیمت محصول : 201,500,000 تومان
الکتروموتور الکتروژن 11 کیلووات 3000 دور
قیمت محصول : 177,150,000 تومان
الکتروموتور الکتروژن 110 کیلووات 1500 دور سه فاز
قیمت محصول : 2,105,400,000 تومان
الکتروموتور الکتروژن 132 کیلووات 1500 دور سه فاز
قیمت محصول : 2,322,870,000 تومان
مشاوره