الکتروموتور TEFC

الکتروموتور معمولی

فروش اینترنتی انواع الکتروموتور:

الکتروموتور تک فاز و سه فاز

الکتروموتور 750، 1000، 1500 و 3000 دور

الکتروموتور پایه دار، فلنج دار و پایه و فلنج

لطفا جهت اطلاع از قیمت و مشخصات فنی و دریافت کاتالوگ الکتروموتور و همچنین قیمت روی دسته بندی مدنظر کلیک نمایید.

الکتروموتور الکتروژن 0.75 کیلووات 3000 دور
8%
2,011,000 تومان 1,850,000 تومانقیمت نهایی محصول:
الکتروموتور الکتروژن 1.5 کیلووات 1500 دور
8%
2,897,000 تومان 2,665,000 تومانقیمت نهایی محصول:
الکتروموتور الکتروژن 11 کیلووات 3000 دور
8%
11,000,000 تومان 10,100,000 تومانقیمت نهایی محصول:
الکتروموتور الکتروژن 15 کیلووات 3000 دور
8%
12,870,000 تومان 11,800,000 تومانقیمت نهایی محصول:
الکتروموتور الکتروژن 2.2 کیلووات 1500 دور
6%
3,730,000 تومان 3,505,000 تومانقیمت نهایی محصول:
الکتروموتور الکتروژن 22 کیلووات 1500 دور
8%
23,787,000 تومان 21,880,000 تومانقیمت نهایی محصول:
الکتروموتور الکتروژن 45 کیلووات 1500 دور
8%
42,200,000 تومان 38,800,000 تومانقیمت نهایی محصول:
الکتروموتور الکتروژن 5.5 کیلووات 1500 دور
8%
7,605,000 تومان 6,990,000 تومانقیمت نهایی محصول:
الکتروموتور جمکو 110 کیلووات 1500 دور سه فاز پایه دار چدنی
5%
176,000,000 تومان 167,200,000 تومانقیمت نهایی محصول:
مشاوره