الکتروموتور TEFC

الکتروموتور معمولی

فروش اینترنتی انواع الکتروموتور:

الکتروموتور تک فاز و سه فاز

الکتروموتور 750، 1000، 1500 و 3000 دور

الکتروموتور پایه دار، فلنج دار و پایه و فلنج

لطفا جهت اطلاع از قیمت و مشخصات فنی و دریافت کاتالوگ الکتروموتور و همچنین قیمت روی دسته بندی مدنظر کلیک نمایید.

الکتروموتور الکتروژن 0.75 کیلووات 1500 دور سه فاز
قیمت محصول : 2,340,000 تومان
الکتروموتور الکتروژن 1.1 کیلووات 1500 دور سه فاز
قیمت محصول : 2,760,000 تومان
الکتروموتور الکتروژن 1.1 کیلووات 3000 دور سه فاز
قیمت محصول : 2,400,000 تومان
الکتروموتور الکتروژن 1.5 کیلووات 1500 دور
قیمت محصول : 3,180,000 تومان
الکتروموتور الکتروژن 1 کیلووات 1500 دور سه فاز
قیمت محصول : 12,000,000 تومان
الکتروموتور الکتروژن 11 کیلووات 3000 دور
قیمت محصول : 12,000,000 تومان
الکتروموتور الکتروژن 15 کیلووات 1500 دور سه فاز
قیمت محصول : 16,200,000 تومان
الکتروموتور الکتروژن 15 کیلووات 3000 دور
قیمت محصول : 14,100,000 تومان
الکتروموتور الکتروژن 18.5 کیلووات 3000 دور سه فاز
قیمت محصول : 16,000,000 تومان
مشاوره