الکتروموتور TEFC

الکتروموتور معمولی

فروش اینترنتی انواع الکتروموتور:

الکتروموتور تک فاز و سه فاز

الکتروموتور 750، 1000، 1500 و 3000 دور

الکتروموتور پایه دار، فلنج دار و پایه و فلنج

لطفا جهت اطلاع از قیمت و مشخصات فنی و دریافت کاتالوگ الکتروموتور و همچنین قیمت روی دسته بندی مدنظر کلیک نمایید.

الکتروموتور الکتروژن 0.37 کیلووات 1500 دور سه فاز
قیمت محصول : 2,685,000 تومان
الکتروموتور الکتروژن 0.75 کیلووات 1500 دور سه فاز
قیمت محصول : 3,500,000 تومان
الکتروموتور الکتروژن 1.1 کیلووات 1500 دور سه فاز
قیمت محصول : 4,200,000 تومان
الکتروموتور الکتروژن 1.1 کیلووات 3000 دور سه فاز
قیمت محصول : 3,620,000 تومان
الکتروموتور الکتروژن 1.5 کیلووات 1500 دور
قیمت محصول : 4,780,000 تومان
الکتروموتور الکتروژن 1.5 کیلووات 3000 دور سه فاز
قیمت محصول : 4,600,000 تومان
الکتروموتور الکتروژن 1 کیلووات 1500 دور سه فاز
قیمت محصول : 22,650,000 تومان
الکتروموتور الکتروژن 11 کیلووات 3000 دور
قیمت محصول : 18,110,000 تومان
الکتروموتور الکتروژن 110 کیلووات 1500 دور سه فاز
قیمت محصول : 215,200,000 تومان
الکتروموتور الکتروژن 132 کیلووات 1500 دور سه فاز
قیمت محصول : 237,500,000 تومان
مشاوره