الکتروموتور TEFC

الکتروموتور معمولی

فروش اینترنتی انواع الکتروموتور:

الکتروموتور تک فاز و سه فاز

الکتروموتور 750، 1000، 1500 و 3000 دور

الکتروموتور پایه دار، فلنج دار و پایه و فلنج

لطفا جهت اطلاع از قیمت و مشخصات فنی و دریافت کاتالوگ الکتروموتور و همچنین قیمت روی دسته بندی مدنظر کلیک نمایید.

الکتروموتور الکتروژن 0.75 کیلووات 1500 دور سه فاز
قیمت محصول : 2,695,000 تومان
الکتروموتور الکتروژن 1.1 کیلووات 1500 دور سه فاز
قیمت محصول : 3,185,000 تومان
الکتروموتور الکتروژن 1.1 کیلووات 3000 دور سه فاز
قیمت محصول : 2,760,000 تومان
الکتروموتور الکتروژن 1.5 کیلووات 1500 دور
قیمت محصول : 3,600,000 تومان
الکتروموتور الکتروژن 1 کیلووات 1500 دور سه فاز
قیمت محصول : 15,210,000 تومان
الکتروموتور الکتروژن 11 کیلووات 3000 دور
قیمت محصول : 13,500,000 تومان
الکتروموتور الکتروژن 15 کیلووات 1500 دور سه فاز
قیمت محصول : 18,685,000 تومان
الکتروموتور الکتروژن 15 کیلووات 3000 دور
قیمت محصول : 16,600,000 تومان
الکتروموتور الکتروژن 18.5 کیلووات 3000 دور سه فاز
قیمت محصول : 18,660,000 تومان
مشاوره